ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120389
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020115
รหัส Obec 6 หลัก :
  120389
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านโป่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchonbanpongschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านสันขี้เหล็ก
ตำบล :
  ป่าแดด
อำเภอ :
  แม่สรวย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57180
โทรศัพท์ :
  053708262
โทรสาร :
  053708033
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/05/2460
อีเมล์ :
  chumchonbanpongschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าแดด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 14:24:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง


นายอำพล โทอรัญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน