ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120392
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020118
รหัส Obec 6 หลัก :
  120392
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยหญ้าไซ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  huayyasai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านห้วยหญ้าไซ
ตำบล :
  ป่าแดด
อำเภอ :
  แม่สรวย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57180
โทรศัพท์ :
  052029342
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/3/2522
อีเมล์ :
  huayyasai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตำบลป่าแดด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าแดด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  51 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มีนาคม 2560 เวลา 17:30:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ


นายสงคราม มังคะละ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน