ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120394
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020112
รหัส Obec 6 หลัก :
  120394
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยมะแกง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  huaymakaeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   20   บ้านบ้านห้วยมะแกง
ตำบล :
  แม่สรวย
อำเภอ :
  แม่สรวย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57180
โทรศัพท์ :
  080-6750372
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/12/2530
อีเมล์ :
  huaymakaeng@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนตำบลป่าแดด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าแดด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13:21:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง


นายพัฒน์พงษ์ เต็มเสาร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมะแกง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2