ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120395
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020113
รหัส Obec 6 หลัก :
  120395
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยสะลักวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  huaysalakvittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   21   บ้านบ้านห้วยสะลัก
ตำบล :
  ป่าแดด
อำเภอ :
  แม่สรวย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57180
โทรศัพท์ :
  53160064
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/06/2541
อีเมล์ :
  huaysalakvittaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตำบลป่าแดด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าแดด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  51 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2561 เวลา 14:21:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา


นายสุพจน์ ปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน