ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120396
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020097
รหัส Obec 6 หลัก :
  120396
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าตึงงาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PATUNGNAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านใหม่แสงแก้ว
ตำบล :
  เจดีย์หลวง
อำเภอ :
  แม่สรวย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57180
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2497
อีเมล์ :
  patungngam@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:20:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม


นางณัฐรภา สุภาอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2