ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร้องบง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120397
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020098
รหัส Obec 6 หลัก :
  120397
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านร้องบง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  RONGBONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านร้องบง
ตำบล :
  เจดีย์หลวง
อำเภอ :
  แม่สรวย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57180
โทรศัพท์ :
  052029333
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/06/2482
อีเมล์ :
  rongbong@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เจดีย์หลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  39 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:24:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านร้องบง


นายประกอบ สนมฉ่ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องบง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน