ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120398
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020099
รหัส Obec 6 หลัก :
  120398
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เจดีย์หลวงพิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Jedeeluangpittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองหล่ม
ตำบล :
  เจดีย์หลวง
อำเภอ :
  แม่สรวย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57180
โทรศัพท์ :
  053950474
โทรสาร :
  053950474
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 ธันวาคม 2476
อีเมล์ :
  jedeeluang48@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:20:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา


นายธนากร วรากุลพิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2