ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันก้างปลา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120400
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020101
รหัส Obec 6 หลัก :
  120400
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสันก้างปลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SANGANGPA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านสันก้างปลา
ตำบล :
  เจดีย์หลวง
อำเภอ :
  แม่สรวย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57180
โทรศัพท์ :
  53950651
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2502
อีเมล์ :
  sangangpa@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เจดีย์หลวง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เจดีย์หลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 12:07:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสันก้างปลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันก้างปลา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน