ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120401
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020150
รหัส Obec 6 หลัก :
  120401
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sritoysoontornratwittayaschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านทุ่งยาว
ตำบล :
  ศรีถ้อย
อำเภอ :
  แม่สรวย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57180
โทรศัพท์ :
  053602722
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค. 2466
อีเมล์ :
  bansritoy@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตำบลศรีถ้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:28:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา


นายภิญโญ ยอดกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน