ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120402
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020151
รหัส Obec 6 หลัก :
  120402
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยเฮี้ย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banhuayhia
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านห้วยเฮี้ย
ตำบล :
  ศรีถ้อย
อำเภอ :
  แม่สรวย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57180
โทรศัพท์ :
  053605929
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  07/04/2570
อีเมล์ :
  huayhia@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีถ้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2563 เวลา 14:03:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย


นายอุดม บุญทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน