ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120403
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020152
รหัส Obec 6 หลัก :
  120403
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่ยางมิ้น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  maeyangminshool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านสันติ
ตำบล :
  ศรีถ้อย
อำเภอ :
  แม่สรวย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57180
โทรศัพท์ :
  53160073
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2525
อีเมล์ :
  maeyangmin@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียตำบลแม่พริก - ตำบลศรีถ้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีถ้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46.3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 14:39:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น


นายบัญชร เตปินยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน