ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120404
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020102
รหัส Obec 6 หลัก :
  120404
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่ตาแมว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  MAETAMAW
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านแม่ตาแมว
ตำบล :
  เจดีย์หลวง
อำเภอ :
  แม่สรวย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57180
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2530
อีเมล์ :
  maetamaw@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เจดีย์หลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  61 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  29 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13:28:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว


นายนรินทร์โชติ เมืองใจหล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตาแมว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2