ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงผาวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120405
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020153
รหัส Obec 6 หลัก :
  120405
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เวียงผาวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wiangphawittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านพญากองดี
ตำบล :
  ศรีถ้อย
อำเภอ :
  แม่สรวย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57180
โทรศัพท์ :
  095-134-1557
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๑
อีเมล์ :
  wiangpha@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีถ้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  57 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 17:06:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเวียงผาวิทยา


นายนิเรก หอมรส
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงผาวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2