ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120407
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020104
รหัส Obec 6 หลัก :
  120407
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่ผักแหละ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmaephuklae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านแม่ผักแหละ
ตำบล :
  ท่าก๊อ
อำเภอ :
  แม่สรวย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57180
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01 พฤษภาคม 2542
อีเมล์ :
  maephuklae@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าก๊อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  78 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 10:19:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ


นายจาตุรงค์ เทสมุทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน