ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120408
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020105
รหัส Obec 6 หลัก :
  120408
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pathon(Wittayasmith)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านใหม่สุขสรรค์
ตำบล :
  ท่าก๊อ
อำเภอ :
  แม่สรวย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57180
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 กันยายน 2476
อีเมล์ :
  pathon.v@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าก๊อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 14:08:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)


นายปฐมทัศน์ อวดห้าว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน