ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120409
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020106
รหัส Obec 6 หลัก :
  120409
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่ต๋ำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmaetam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   20   บ้านแม่ต่ำ
ตำบล :
  ท่าก๊อ
อำเภอ :
  แม่สรวย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57180
โทรศัพท์ :
  0968793947
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11/08/2502
อีเมล์ :
  maetamsc2502@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าก๊อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 21:15:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ


นายกิตติศักดิ์ อัครสิริธีรกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน