ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางหลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120411
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020108
รหัส Obec 6 หลัก :
  120411
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปางหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phangluang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านปางหลวง
ตำบล :
  ท่าก๊อ
อำเภอ :
  แม่สรวย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57180
โทรศัพท์ :
  0856201359
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2478
อีเมล์ :
  phangluang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าก๊อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  74.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  46.7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 18:13:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปางหลวง


นางศิริรัตน์ เขื่อนข่าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางหลวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน