ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120413
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020110
รหัส Obec 6 หลัก :
  120413
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ห้วยน้ำขุ่นวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  huainamkhunvittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   16   บ้านบ้านห้วยน้ำข่น
ตำบล :
  ท่าก๊อ
อำเภอ :
  แม่สรวย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57180
โทรศัพท์ :
  063-1924455
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/11/2513
อีเมล์ :
  huainamkhun@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าก๊อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  71 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  44 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 16:11:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา


นายสนิท นันทชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2