ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวาวี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120414
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020132
รหัส Obec 6 หลัก :
  120414
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวาวี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwawee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านวาวี
ตำบล :
  วาวี
อำเภอ :
  แม่สรวย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57180
โทรศัพท์ :
  053760147
โทรสาร :
  053760176
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2509
อีเมล์ :
  banvavee@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนบ้านวาวี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วาวี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  74 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  55 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:14:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวาวี


ว่าที่ ร.อ.เสรี เชื้ออ้วน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาวี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน