ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมังกาล่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120415
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020133
รหัส Obec 6 หลัก :
  120415
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านมังกาล่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  mangkalaุ67@gmail.com
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   22   บ้านบ้านมังกาล่า
ตำบล :
  วาวี
อำเภอ :
  แม่สรวย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57180
โทรศัพท์ :
  0819511041
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2526
อีเมล์ :
  mangkala67@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วาวี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  72 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  55 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:49:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านมังกาล่า


นายศวิต ฟักงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมังกาล่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน