ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120416
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020139
รหัส Obec 6 หลัก :
  120416
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โป่งกลางน้ำประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pongklangnam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านโป่งกลางน้ำ
ตำบล :
  วาวี
อำเภอ :
  แม่สรวย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57180
โทรศัพท์ :
  0861899990
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  วันที่ 20 ธันวาคม 2525
อีเมล์ :
  pongklangnam@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  62 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:50:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์


นายสมเดช พิศาลไพโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน