ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120418
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020135
รหัส Obec 6 หลัก :
  120418
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpangkew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านปางกิ่ว
ตำบล :
  วาวี
อำเภอ :
  แม่สรวย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57180
โทรศัพท์ :
  052029349
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2509
อีเมล์ :
  pangkew@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วาวี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  88 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  68 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 16:06:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ)


นายภิญโญ อุโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน