ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120420
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020145
รหัส Obec 6 หลัก :
  120420
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Thoong Prao School (Peky Hitchcock)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านทุ่งพร้าว
ตำบล :
  วาวี
อำเภอ :
  แม่สรวย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57180
โทรศัพท์ :
  0652798294
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14/02/2514
อีเมล์ :
  thoongprao2@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วาวี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  39.6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 14:44:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก)


นายวิชา สมบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน