ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแสนเจริญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120421
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020146
รหัส Obec 6 หลัก :
  120421
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแสนเจริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sanjareanschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านแสนเจริญ
ตำบล :
  วาวี
อำเภอ :
  แม่สรวย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57180
โทรศัพท์ :
  093-3104176
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2525
อีเมล์ :
  sanjareansc@gmai.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:32:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแสนเจริญ


นางอุทัยทิพย์ จันต๊ะวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนเจริญ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2