ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอยช้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120422
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020147
รหัส Obec 6 หลัก :
  120422
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอยช้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Doichang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   26   บ้านดอยช้าง
ตำบล :
  วาวี
อำเภอ :
  แม่สรวย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57180
โทรศัพท์ :
  053160844
โทรสาร :
  053160844
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2488
อีเมล์ :
  doichangschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วาวี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 12:03:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอยช้าง


นายสวง กองจักร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยช้าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน