ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120423
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020148
รหัส Obec 6 หลัก :
  120423
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยมะซาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  huaimasangschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านห้วยมะซาง
ตำบล :
  วาวี
อำเภอ :
  แม่สรวย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57180
โทรศัพท์ :
  052-029356
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2525
อีเมล์ :
  huaimasangschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ห้วยไคร้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วาวี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13:37:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง


นายเอนก กันหา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมะซาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน