ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120427
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020142
รหัส Obec 6 หลัก :
  120427
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยน้ำเย็น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Hauynamyen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านห้วยน้ำเย็น
ตำบล :
  วาวี
อำเภอ :
  แม่สรวย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57180
โทรศัพท์ :
  053727102
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12/06/2532
อีเมล์ :
  namyen@hny.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยไคร้-วาวี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วาวี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:23:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น


นายเจษฎา แซ่หาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน