ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยกล้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120429
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020143
รหัส Obec 6 หลัก :
  120429
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยกล้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  hauykar
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   18   บ้านบ้านห้วยกล้า
ตำบล :
  วาวี
อำเภอ :
  แม่สรวย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57180
โทรศัพท์ :
  53160070
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16062532
อีเมล์ :
  banhauykar@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ห้วยไคร้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.วาวี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  ุ60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 10:04:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยกล้า


นายเกียรติศักดิ์ อุตชี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกล้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน