ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120430
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020144
รหัส Obec 6 หลัก :
  120430
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านผาแดงหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  phadangluang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านบ้านผาแ ดงหลวง
ตำบล :
  วาวี
อำเภอ :
  แม่สรวย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57180
โทรศัพท์ :
  053160186
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/06/2530
อีเมล์ :
  phadangluang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ห้วยไคร้-วาวี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วาวี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  67 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  32 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 10:51:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง


นายรักษ์ชัย ฉัตรเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาแดงหลวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน