ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอยเวียงวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120431
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020138
รหัส Obec 6 หลัก :
  120431
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดอยเวียงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Doywiangwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   19   บ้านบ้านจู้จี้
ตำบล :
  วาวี
อำเภอ :
  แม่สรวย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57180
โทรศัพท์ :
  53609440
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 พศจิกายน 2539
อีเมล์ :
  Doywiangwittaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนบ้านวาวี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วาวี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  61 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  38 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 13:59:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดอยเวียงวิทยา


นายสหัส พรหมขัติแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเวียงวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน