ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120463
รหัส Smis 8 หลัก :
  57030100
รหัส Obec 6 หลัก :
  120463
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านด้าย
ตำบล :
  บ้านด้าย
อำเภอ :
  แม่สาย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57220
โทรศัพท์ :
  053-785012
โทรสาร :
  053785013
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านด้าย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2557 เวลา 21:10:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์


นายสมศักดิ์ ลือราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์