ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงพาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120465
รหัส Smis 8 หลัก :
  57030118
รหัส Obec 6 หลัก :
  120465
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเวียงพาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Wiangphan School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านเวียงพาน
ตำบล :
  เวียงพางคำ
อำเภอ :
  แม่สาย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57130
โทรศัพท์ :
  053-733626
โทรสาร :
  053-733626
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2499
อีเมล์ :
  wps2554@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่สายเวียงพางคำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่สาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 ตุลาคม 2560 เวลา 04:26:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเวียงพาน


นายปุณณวิช เทพสุรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงพาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน