ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120471
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020196
รหัส Obec 6 หลัก :
  120471
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Tungharajsamukkeewittaya school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านทุ่งห้า
ตำบล :
  สันสลี
อำเภอ :
  เวียงป่าเป้า
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57170
โทรศัพท์ :
  0840422388
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2483
อีเมล์ :
  tungharaj.wit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สันสลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  64 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 เมษายน 2563 เวลา 10:04:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา


นายบุญธรรม บุญมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน