ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันสลี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120472
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020197
รหัส Obec 6 หลัก :
  120472
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสันสลี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansansalee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านสันสลี
ตำบล :
  สันสลี
อำเภอ :
  เวียงป่าเป้า
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57170
โทรศัพท์ :
  053781792
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 สิงหาคม 2483
อีเมล์ :
  sansalee42@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านสันสลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  61.6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:31:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสันสลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันสลี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน