ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120473
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020191
รหัส Obec 6 หลัก :
  120473
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเด่นศาลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandensala
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านเด่นศาลา
ตำบล :
  สันสลี
อำเภอ :
  เวียงป่าเป้า
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57170
โทรศัพท์ :
  0810218249
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  bandensala@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สันสลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  62 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 10:38:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา


นายอุดร สมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเด่นศาลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2