ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120474
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020180
รหัส Obec 6 หลัก :
  120474
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลเวียงป่าเป้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  anubanweangpapao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านในเวียง
ตำบล :
  เวียง
อำเภอ :
  เวียงป่าเป้า
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57170
โทรศัพท์ :
  053781458
โทรสาร :
  053781458
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  wppschool2@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สันสลี ศรีเวียง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  71.4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:05:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า


นายวิโรจน์ มหาวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน