ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120475
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020181
รหัส Obec 6 หลัก :
  120475
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchonbankou school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านกู่
ตำบล :
  เวียง
อำเภอ :
  เวียงป่าเป้า
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57170
โทรศัพท์ :
  0931200122
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 พ.ย. 2442
อีเมล์ :
  chumchonbankou@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตำบลเวียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  69 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มีนาคม 2563 เวลา 12:32:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)


นายสุมน ถาเตรียม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน