ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองยาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120476
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020182
รหัส Obec 6 หลัก :
  120476
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองยาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nhongyao school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองยาว
ตำบล :
  เวียง
อำเภอ :
  เวียงป่าเป้า
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57170
โทรศัพท์ :
  053649042
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2464
อีเมล์ :
  nhongyao@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มสันสลีศรีเวียง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เวียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  67 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 กรกฎาคม 2562 เวลา 12:58:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองยาว


นายธีรพล เกียรติเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2