ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่ตะละวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120477
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020192
รหัส Obec 6 หลัก :
  120477
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แม่ตะละวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  maetalawittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านแม่ตะละ
ตำบล :
  สันสลี
อำเภอ :
  เวียงป่าเป้า
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57170
โทรศัพท์ :
  0989428912
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2520
อีเมล์ :
  banmaetala@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตำบลสันสลี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สันสลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  63 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 13:04:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแม่ตะละวิทยา


นายรชฏ อิ่นคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตะละวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน