ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120478
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020193
รหัส Obec 6 หลัก :
  120478
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปางมะขามป้อม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpangmakhampom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านปางมะขามป้อม
ตำบล :
  สันสลี
อำเภอ :
  เวียงป่าเป้า
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57170
โทรศัพท์ :
  0895528933
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2532
อีเมล์ :
  makam.cri2@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สันสลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 10:18:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม


นายศักดา อะทะจา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน