ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120479
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020183
รหัส Obec 6 หลัก :
  120479
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดอยเวียงผาพิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  doiwiangphapittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านแม่ปูนล่าง
ตำบล :
  เวียง
อำเภอ :
  เวียงป่าเป้า
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57170
โทรศัพท์ :
  053160898
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 ธันวาคม 2532
อีเมล์ :
  doiwiangphapittaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตำบลเวียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  73 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 02:27:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา


นายพิษณุกร แก้วนาค
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน