ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งนก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120480
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020194
รหัส Obec 6 หลัก :
  120480
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโป่งนก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pongnokschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านโป่งนก
ตำบล :
  สันสลี
อำเภอ :
  เวียงป่าเป้า
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57170
โทรศัพท์ :
  053781366
โทรสาร :
  053781366
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2533
อีเมล์ :
  pongnokschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:32:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโป่งนก


นายสราวุธ พรมเทพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งนก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2