ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120481
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020154
รหัส Obec 6 หลัก :
  120481
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านสัน
ตำบล :
  บ้านโป่ง
อำเภอ :
  เวียงป่าเป้า
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57170
โทรศัพท์ :
  0861152198
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2500
อีเมล์ :
  bansun98@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านโป่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านโป่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  72 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:37:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสัน


ว่าที่ร.ต.มงคล กันติ๊บ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน