ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งเทวี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120483
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020156
รหัส Obec 6 หลัก :
  120483
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโป่งเทวี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pongtewee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านโป่ง
ตำบล :
  บ้านโป่ง
อำเภอ :
  เวียงป่าเป้า
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57170
โทรศัพท์ :
  053782111
โทรสาร :
  053782111
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2464
อีเมล์ :
  pongtewee@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านโป่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านโป่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09:46:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโป่งเทวี


นายอิ่นคำ ใจกันทะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเทวี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน