ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าสัก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120484
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020160
รหัส Obec 6 หลัก :
  120484
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าสัก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pasak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านป่าสัก
ตำบล :
  ป่างิ้ว
อำเภอ :
  เวียงป่าเป้า
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57170
โทรศัพท์ :
  0531821971
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 พฤศจิกายน 2442
อีเมล์ :
  pasak5@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตำบลป่างิ้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่างิ้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  74 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 16:06:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าสัก


นายฤทธิไกร ใจคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสัก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2