ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120485
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020161
รหัส Obec 6 หลัก :
  120485
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านฮ่างต่ำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhangtum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านฮ่างต่ำเหนือ
ตำบล :
  ป่างิ้ว
อำเภอ :
  เวียงป่าเป้า
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57170
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 มิถุนาย 2482
อีเมล์ :
  htschool5@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่างิ้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 09:13:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ


นายชูชาติ ชัยศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน