ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนป่างิ้ววิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120488
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020164
รหัส Obec 6 หลัก :
  120488
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ป่างิ้ววิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pa-Ngiu Wittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านป่างิ้ว
ตำบล :
  ป่างิ้ว
อำเภอ :
  เวียงป่าเป้า
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57170
โทรศัพท์ :
  083-2752325
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2464
อีเมล์ :
  png.wit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลป่างิ้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  72 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 10:23:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนป่างิ้ววิทยา


นายบุญฤทธิ์ ภู่ไพศาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนป่างิ้ววิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน