ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120490
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020184
รหัส Obec 6 หลัก :
  120490
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่ปูนหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  school maepoonluang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านแม่ปูนหลวง
ตำบล :
  เวียง
อำเภอ :
  เวียงป่าเป้า
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57170
โทรศัพท์ :
  0861914010
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 เมษายน 2522
อีเมล์ :
  mapoon11@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มสันสลีศรีเวียง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  155 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  50 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:39:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง


นายจิตร์สุรโชติ สิงห์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2