ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าตึง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120492
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020157
รหัส Obec 6 หลัก :
  120492
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าตึง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  patungschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านป่าตึง
ตำบล :
  บ้านโป่ง
อำเภอ :
  เวียงป่าเป้า
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57170
โทรศัพท์ :
  052029386
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 ต.ค. 2530
อีเมล์ :
  ptschool54@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านโป่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  84 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:08:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าตึง


นายพงษ์ศักดิ์ ภัทรพาณิชย์กุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตึง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน