ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120493
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020158
รหัส Obec 6 หลัก :
  120493
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยหินลาดใน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  school hinladnai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านห้วยหินลาดใน
ตำบล :
  บ้านโป่ง
อำเภอ :
  เวียงป่าเป้า
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57170
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 พฤษภาคม 2530
อีเมล์ :
  hinladnai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มบ้านโป่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  105 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 13:05:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน


นายถวิล วงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน